TILLSYN & TILLSTÅND

För att få bedriva verksamhet ställs det krav på oss som bolag men också att anställda har rätt kunskap och kompetens. Samtliga rådgivare som arbetar med förmedling av finansiell rådgivning har erforderlig kunskap samt även lång praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare är licensierade via Swedsec

ANKNUTET OMBUD

Johansson & Winsa Kapitalrådgivning AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (org.nr 556324-5447) som står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Som anknutet ombud har Johansson & Winsa

Kapitalrådgivning AB möjlighet att agera under Svensk Värdepapperservice i Stockholm AB´s tillstånd.

J&W’s rådgivare är licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB.

© 2018 by 24 Profil AB .