REFERENSER

Christer Themner, Jurist.

Tidigare styrelseledamot i Sjöbefälets Pensionskassa.
Tidigare ledamot i Sjöfartens pensionsdelegation.

Lång erfarenhet som VD i ett antal organisationer och bolag i sjöfartsbranschen.
Ledamot i ett flertal utländska pensionsfonder.

 

Hans-Ola Fors, Advokat

Ordförande Laryngfonden

© 2018 by 24 Profil AB .