OM OSS

Som licensierade rådgivare är vår uppgift att säkerställa att kapitalförvaltningen fyller sitt syfte. Vi bevakar våra kunders intressen och bistår i kravställningen på förvaltningen och i löpande uppföljning av densamma.

© 2018 by 24 Profil AB .