GODA RÅD

PLACERINGSPOLICY

Känner du dig i underläge och tveksam till olika rådgivare/försäljare av sparprodukter?

 

Använd Er av en placeringspolicy för att skydda Ert kapital från snackpåsar med fina grafer och löften om avkastning.

 

Placeringspolicyn vi hjälper kunder med är endast på en sida och skriven på vanlig svenska. Den innebär, enligt vår mall vilken Ni givetvis kan anpassa till Era önskemål/behov, att Era rådgivare måste leverera utbetalande avkastning som uppgår till minst 4%. Policyn stipulerar även hur mycket risk Er portfölj tillåts att ta, mycket viktigt då många produkter är mycket komplicerade avseende risknivån.

 

 

 

DISKRETIONÄR FÖRVALTNING?

Detta upplägg kan liknas vid att Ni betalar inträde för att handla (tex mataffären) och väl inne i affären erbjuds Ni endast affärens egna produkter (låg kvalité) men Ni betalar samma pris (eller högre) som kvalitetspro-dukter kostar.

 

Om Ni av någon anledning blivit övertalade om detta upplägg är ovan placeringspolicy livsviktigt!

 

Vi kan med största sannolikhet berätta om hur er förvaltning ser ut, oavsett risknivå Ni valt. Varje månad kommer er portfölj ha 10-15 st transaktioner även om Ni valt en långsiktig strategi. Förklaringen är givetvis intjäning, varje transaktion belastas med en kostnad vilket ökar bankens intjäning men försämrar Er. Sedan tillkommer givetvis fondavgift och förvaltningsavgift.

 

© 2018 by 24 Profil AB .